2024-05-28 11:21Nyheter

Strategisk förstärkning: Ida Högberg till Läkarmissionens styrelse

styrelseledamot, läkarmissionenIda Högberg

Ida Högberg har valts in som ny ledamot i Läkarmissionens styrelse. Med sin gedigna erfarenhet som organisations- och ledarskapsstrateg, kliver Ida in i en nyckelroll just som Läkarmissionen står inför att lansera sin nya globala strategi, Roadmap 2030.

Ida Högberg har en bakgrund inom förändringsledning, chefsrekrytering och rådgivning till ledningsgrupper, med ett fokus på områdena hållbarhet, strategisk kommunikation och påverkansarbete. 

Ida arbetar idag som Senior Executive Search Consultant på Pelago och har tidigare varit anställd på Novare. Hon har erfarenhet från det civila samhället genom sin tidigare stabsroll i Svenska kyrkan i London. Ida har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet och en examen i media och kommunikation från Lunds universitet.

”Jag är hedrad och glad över att nu vara en del av Läkarmissionens team. Jag ser fram emot att stötta organisationen strategiskt på den ambitiösa resa vi har framför oss till att skapa en hållbar värld, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.” 

 

 

 


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra fokusområden är social och ekonomisk inkludering, utbildning, hälsa samt vatten, sanitet och hygien (WASH). Organisationen grundades 1958 och har idag cirka 300 anställda runt om i världen. Primärt arbetar vi för marginaliserade samhällsgrupper och kvinnor och barn som lever i utsatthet. Vi fokuserar på arbete i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens globala kontor i Stockholm. Verksamheten finansieras genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.