2023-10-02 14:01Pressmeddelande

Tillkännagivande av Denis Mukweges kandidatur till presidentvalet

Doktor Denis Mukwege Fotograf Håkan Flank för LäkarmissionenFotograf Håkan Flank för Läkarmissionen

2 oktober 2023
Tillkännagivande av Denis Mukweges kandidatur till presidentvalet 2023 i Demokratiska republiken Kongo (DRK)

I över 20 år har Läkarmissionen stöttat Panzisjukhusets arbete för att säkerställa kvalitativ vård i östra Demokratiska republiken Kongo (DRK) tillsammans med sjukhusets grundare Denis Mukwege, mottagare av Nobels fredspris 2018 för sin kamp mot konfliktrelaterat sexuellt våld. Han har genom sitt ledarskap på sjukhuset och inom ramen för den kongolesiska pingströrelsens (CEPAC) övriga hälsovårdsarbete samt nationella och globala påverkansarbete, uthålligt arbetat för att främja fred och rättvisa i DRK.

Den 2 oktober 2023, meddelade Denis Mukwege att han kandiderar i presidentvalet 2023 i Demokratiska republiken Kongo. Som hälsoinstitution är Panzisjukhuset politiskt neutral och Denis Mukwege har därmed tillfälligt avsagt sig sina officiella uppdrag för sjukhuset. I egenskap av partner till sjukhuset och humanitär biståndsorganisation delar Läkarmissionen denna position och kommer att hänvisa alla frågor och förfrågningar som rör detta beslut till Denis Mukweges politiska medarbetare.

Med över 30 års hängiven kamp mot sexuellt och könsbaserat våld samt strävan efter en fredlig demokratisk utveckling i regionen, har Denis Mukwege blivit en symbol för förändring. Vi uttrycker vår tacksamhet för hans exceptionella ledarskap och vill särskilt framhålla den oerhörda påverkan han har haft på många kvinnors och flickors liv genom sitt arbete på Panzisjukhuset.

Tillsammans med Panzisjukhuset, CEPAC och övriga lokala partners i DR Kongo kommer Läkarmissionen fortsätta att arbeta mot målet om allas rätt till kvalitativ hälsovård, bekämpande av sexuellt våld samt arbete för rättvisa och fred.

Maria Bard, påverkanschef Afrika, arbetat som sakkunnig för Denis Mukwege och med mångårig erfarenhet av att bevaka utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo:

"Det är avgörande att vi fortsätter att kämpa mot könsbaserat våld i DR Kongo och säkerställer att kvinnor och flickor får den skydd och stöd de behöver. Vårt arbete på Panzisjukhuset och i samarbete med andra lokala partners är en manifestation av vårt åtagande att främja jämställdhet, rättvisa och fred i regionen. Denis Mukwege har varit en viktig förebild i kampen, och vi är stolta över att vara en del av arbetet för att förändra liv och samhällen"

För Läkarmissionen:
- Maria Bard, påverkanschef Afrika
- Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen

För frågor om Denis Mukweges politiska kandidatur hänvisas till:
Monsieur Biselo-Ndosimau Eric, e-post: biselo-avocat@outlook.fr
Tel: +243 (0) 822 653 161, +243 (0) 991 053 123  

För frågor om Läkarmissionens arbete hänvisas till:
Maria Bard, e-post: maria.bard@lminternational.org
Tel: +46 (0) 70 299 29 91, +254 (0) 110 549 599

 Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra fokusområden är social och ekonomisk inkludering, utbildning, hälsa samt vatten, sanitet och hygien (WASH). Organisationen grundades 1958 och har idag cirka 300 anställda runt om i världen. Primärt arbetar vi för marginaliserade samhällsgrupper och kvinnor och barn som lever i utsatthet. Vi fokuserar på arbete i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens globala kontor i Stockholm. Verksamheten finansieras genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner