2021-04-26 05:15Pressmeddelande

Läkarmissionen får ny generalsekreterare

Josephine Sundqvist. Foto: Anna Ledin WirénJosephine Sundqvist. Foto: Anna Ledin Wirén

Josephine Sundqvist tillträder den 1 maj som Läkarmissionens nya generalsekreterare, tidigare senior strategisk rådgivare på Sida och en känd profil inom biståndsbranschen.

Läkarmissionens styrelse har utsett Josephine Sundqvist till ny generalsekreterare för organisationen. Josephine efterträder Lars Arrhenius som har gått vidare till rollen som diskrimineringsombudsman (DO).

– Vi är övertygade om att Josephine är rätt person att leda organisationen, framförallt i den utvecklingsprocess som Läkarmissionen är i. Människors rätt till hälsa är högsta prioritet, speciellt nu när vi befinner oss mitt i två globala kriser – klimatkrisen och globala pandemin. Här vet vi att Josephines breda kompetens och gedigna erfarenhet inom bistånd kommer helt till sin rätt att leda och utveckla vår verksamhet, säger Bo Guldstrand, styrelseordförande på Läkarmissionen. 

Josephine Sundqvist, generalsekreterare och Bo Guldstrand, styrelseordförande. Foto: Anna Ledin Wirén

Josephine Sundqvist, tillträdande generalsekreterare och Bo Guldstrand, styrelseordförande. Foto: Anna Ledin Wirén

Josephine Sundqvist har bakgrund som disputerad forskare och har spenderat stor del av karriären i det globala syd, främst i östra Afrika där hon på nära håll mött de utmaningar som svenskt bistånd står inför. Hon har varit på plats mitt i kriser och på nära håll sett hur planetens hälsa och människors välbefinnande hänger samman.

Genom pandemin har vi fått en större krismedvetenhet och insett att våra hälsosystem är sköra. Med bara 10 år kvar till 2030 är inte business as usual ett alternativ. Det som krävs är en samhällsomvandlande transformation som bygger på lokalt förankrade lösningar, innovationer och breda globala allianser. Det är anledningen till att jag vill leda Läkarmissionen. Det är en modig organisation som jobbar i de absolut tuffaste konfliktområdena med de allra mest sårbara, säger Josephine Sundqvist.

Sedan starten har människors rätt till hälsa varit en av Läkarmissionens viktigaste frågor. Under pandemin har organisationen spelat en viktig roll i flera sköra stater. Tidigt samordnade Läkarmissionen tillsammans med några andra organisationer och ett forskarteam vid Karolinska institutet en komplicerad transport med covid-19 tester till Panzisjukhuset i Kivu-provinsen i DR Kongo. I Tanzania stödjer Läkarmissionen en nationell covid-19 Taskforce som leds av den Lutherska kyrkan. Satsningen innebär nationellt påverkansarbete och informationsspridning i syfte att få in vaccin och minska smittspridningen.

Vi måste kraftsamla tillsammans för att säkra rätten till hälsa globalt. Detta innefattar att bekämpa det utbredda könsbaserade våldet mot kvinnor och flickor som ökat lavinartat under pandemin. Planetens och människors hälsa är det viktigaste idag, inte minst om vi ska uppnå Agenda 2030, säger Josephine Sundqvist.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en svensk hjälporganisation som sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Vi genomför internationellt utvecklingsarbete och humanitära insatser i ett 40-tal länder med tyngdpunkt på Afrika. Vår primära målgrupp är kvinnor och barn som lever i utsatthet. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare
Josephine Sundqvist