Om Läkarmissionen i media

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra fokusområden är hälsa och välbefinnande, livsmedelstrygghet och försörjning, utbildning och yrkesutbildning samt vatten och sanitet. Organisationen grundades 1958 och har idag cirka 300 anställda runt om i världen. Primärt arbetar vi för marginaliserade samhällsgrupper och kvinnor, barn och unga som lever i utsatthet. Vi fokuserar på arbete i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens globala kontor i Stockholm.

Kontaktpersoner

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare
Josephine Sundqvist
Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell
Isabella Olsson
Global Pressekreterare
Isabella Olsson