2008-09-01 16:57Pressmeddelande

WebaidShop.se har blivit en succé

null

Läkarmissionens Webaidshop.se som lanserades i slutet av förra året blev en succé. Det var många som ville köpa grisar till kvinnor i Burkia Faso, säkra förlossningar och vaccinationer till Kongo och mycket annat.

Den som handlar på Webaidshop.se får ett gåvobevis att ta med på middagen/födelsedagen/bjudningen i Sverige samtidigt som utsatta människor i ett biståndsland får något som de verkligen behöver. (www.webaidshop.se)


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell