2017-05-09 15:10Pressmeddelande

”Vi nappade på chansen att ge av vår tid” - Webforum skänker 100 timmar av sin tid till Läkarmissionen för att utsatta barn i världen ska få en framtid.​

När företaget Webforum vann upphandlingen om ett nytt projekthanteringssystem för Läkarmissionen såg de en möjlighet att kunna bidra till en bättre värld. De bjuder helt enkelt biståndsorganisationen på en del av arbetskostnaden för att införa sin ”molnbaserade” tjänst.

”Det är inte naturligt för oss att ge bort mat, men vi nappade på chansen att ge av vår tid och kunskap så att Läkarmissionen kan lägga sina resurser på att hjälpa andra”, säger Webforums vd David Björk.

Det nya projekthanteringssystemet ska effektivisera Läkarmissionens arbete med lokala partners i ett fyrtiotal länder där man jobbar inom fokusområdena; social omsorg, utbildning och självförsörjning. Det handlar om så väl ekonomiska rapporter och sammansatt resultatuppföljning, som att underlätta informationshantering mellan partner i fält och organisationen.

”Vi blir extra glada av att jobba med organisationer som har behov och utmaningar där vi ser att vår tjänst snabbt kan hjälpa dem i arbetet att nå sina mål”, säger David Björk.

Huvuddelen av Läkarmissionens medel är skänkta av privatpersoner i Sverige, men en allt större del kommer från institutionella bidrag. Det ställer höga krav på återrapportering och transparens – och på att leva upp till ett stort förtroende.

”I jämförelse med exempelvis industrin som mäter resultat, så behöver vi mäta ”effekten” av vårt arbete. Vilka förändringar som har skett över tid för de människor vi hjälper”, säger Johan Lilja direktor på Läkarmissionen.

Fakta: Gåvan motsvarar distribution av mat, samt nutritions-och odlingsråd under ett års tid för att hjälpa 60 barn och deras familjer i DR Kongo.

För mer information om Läkarmissionen:

Johan Lilja, direktor Läkarmissionen

08-620 02 20

johan.lilja@lakarmissionen.se

För mer information om Webforum:

David Björk, vd Webforum

08 527 400 70

david.bjork@webforum.com

Webforum är en molnbaserad helhetslösning för strukturerat samarbete med en unik kombination av funktioner inom projekt, dokument-, resurshantering och mycket mer med fokus på resultat.

Läs mer på www.webforum.com

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2016 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd.

Läs mer på lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell