2024-04-09 06:56Pressmeddelande

Vatten avgörande i arbetet mot hungersnöden i Sudan

–Läkarmissionen säkrar vattentillgången tillsammans med UNICEF 

Sudan tillhör en av världens bortglömda konflikter med en humanitär situation som gränsar till katastrof. Den 15 april är det ett år sedan kriget bröt ut, vilket lett till att 18 miljoner människor står inför akut hunger, enligt FN:s livsmedelsprogram World Food Program. 7,7 miljoner människor är på flykt inom landet eller i grannländerna. Situationen i Sudan är oerhört allvarlig och landet hotas i dagsläget av världens största hungerkris.  

–Ett led i att bekämpa Sudans hungersnöd är att förstärka vattenförsörjningen och där koordinerar nu Läkarmissionen arbetet tillsammans med UNICEF med ett ökat fokus på vatteninsatser ledda av lokala aktörer, för att bistå internflyktingarna, säger Denis Semakula, landchef för Läkarmissionen i Sudan. 

Läkarmissionen har funnits på plats i Sudan sedan 1989 och leder ett omfattande arbete med fokus på vatten, sanitet och hygien (WASH). Sedan i mars i år är Läkarmissionen, som partner till UNICEF, ansvarig för att koordinera samtliga WASH-organ i Sudan och parallellt arbeta med lokala aktörer och partners på plats. 

Orsaken till hungerkrisen är, förutom att landet härjats av långvariga konflikter som tvingat människor på flykt, även ekonomisk kris i landet, höga matpriser och små skördar till följd av klimatförändringar. 

Denis Semakula ansvarar för att leda arbetet i Sudan med att säkra nytt, rent vatten och för lagring av vattenresurser för distribution till jordbruk och livsmedelsförsörjning. 

–Situationen i Sudan är akut och våra team arbetar i områden där få eller inga organisationer finns på plats. Vi arbetar fortfarande i alla sju provinser, men har i dagsläget svårt att kommunicera med vår personal i vissa områden. Säkerhetsläget är tufft, men vi överger inte Sudans folk, säger Denis Semakula. 

–Sverige har ett moraliskt ansvar att agera i denna kris. Vi väljer att utöka våra insatser i Sudan i en tid när många gör tvärtom, säger Josephine Sundqvist, generalsekreterare för Läkarmissionen. 

–Tillsammans med UNICEF kan vi fortsätta att leda och utöka WASH-arbetet i Sudan. Partnerskapet är en bekräftelse på vår förmåga att lyckas säkerställa ett samordnat och effektivt svar på humanitära kriser, vilket i slutändan handlar om att förbättra livet för den drabbade befolkningen, säger Denis Semakula. 


WASH och Läkarmissionen i Sudan

WASH (Vatten, sanitet och hygien)-arbetet i Sudan inkluderar vattenförsörjning, långsiktig förvaltning av vattenresurser och lokalt ledda sanitetsinsatser. Läkarmissionen har 103 anställda i landet kopplade till projekten. WASH-arbetet inkluderar även livsmedelssäkerhet, försörjning, inkluderande utbildning, utbildning i nödsituationer samt säkerhet och skydd. De senaste två åren har Läkarmissionen borrat och restaurerat 357 brunnar och försett 524.072 människor med rent vatten i Sudan. Man arbetar även i 36 flyktingläger i Sudan och i flyktingläger i de angränsande länderna Tchad och Sydsudan. 


Ämnen: Sudan

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra fokusområden är social och ekonomisk inkludering, utbildning, hälsa samt vatten, sanitet och hygien (WASH). Organisationen grundades 1958 och har idag cirka 300 anställda runt om i världen. Primärt arbetar vi för marginaliserade samhällsgrupper och kvinnor och barn som lever i utsatthet. Vi fokuserar på arbete i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens globala kontor i Stockholm. Verksamheten finansieras genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare
Josephine Sundqvist
Danis Semakula
Landchef Sudan
Danis Semakula