2011-12-29 09:33Pressmeddelande

Skattereduktion för gåvor till Läkarmissionen

null

Från och med den 1 januari 2012 kan du som privatperson under vissa förutsättningar få skattereduktion för dina gåvor till Läkarmissionen.  Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr och den sammanlagda gåvan under året till minst 2000 kronor.

För att du ska få skattereduktion för dina gåvor ska mottagaren vara godkänd hos Skatteverket och gåvan ska vara avsedd till hjälpverksamhet. Enbart penninggåvor ger rätt till skattereduktion.

Ni kan läsa mer om skattereduktion för gåvor till Läkarmissionen på den här sidan:

Skattereduktion för gåvor - Läkarmissionen

Frågor om detta besvaras av Mikael Artmark - 08 620 02 31


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell