2019-05-22 14:20Pressmeddelande

Sju av tio oroar sig för att inte vara en tillräckligt bra mamma

Söndagen den 26 maj infaller Mors dag i Sverige och relationen till våra mammor är i mångt och mycket bra, enligt en Sifo-undersökning som Läkarmissionen låtit göra. När de drygt 1 000 svarande fick beskriva de känslor som de förknippar sin egen mamma svarar de allra flesta ”omtänksam” tätt följt av adjektiv som ”hjälpsam” och ”kärleksfull” – egenskaper som man även låter sig själv beskrivas med som mamma. Trots detta oroar sig 67 procent av de tillfrågade mammorna över att inte räcka till.

 

Inför Mors dag tar Läkarmissionen fram ”Mammarapporten” och i den ingår en Sifo-undersökning med syfte att kartlägga svenska mammors tankar och känslor kring moderskap. Resultatet visar att så många som sju av tio mammor inte känner att de är tillräckligt bra som just mammor.

Vanligt att jämföra sig med andra mammor oavsett land
Nästan 2 av 3 (65%) av de svarande uppger att de jämför sig mer eller mindre med andra mammor vilket kan vara en anledning till känslan av att inte vara en tillräckligt bra mamma, vilket lika många svarar att de känner.

– Det är ledsamt att se att så många mammor känner sig otillräckliga. Men det är inte konstigt att det kan kännas svårt att leva upp till de krav man kan uppleva från BVC och äldre generationers välmenta råd, samtidigt som man jämför sig med andra mammor, även via sociala medier, säger Hanna Rosell, insamlingschef på Läkarmissionen.

Mammarapporten omfattar, utöver Sifo-undersökningen, också mer kvalitativa intervjuer med mammor i partnerländer där Läkarmissionen är verksam. Även där syns tendenser till jämförelse. I både Bangladesh, Etiopien, Indien och DR Kongo vittnar de mammor som Läkarmissionen talat med om att de mer eller mindre jämför sig med andra mammor. Det kan vara på gott eller ont.

I Saeda Ahemeds fall innebär jämförelsen att hon känner sig som en bättre mamma. Saeda är 23 år och bor på gatan i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Hon berättar:

– Jag jämför mig med andra mammor men tycker att jag är bättre än många andra mammor som lever på gatan eftersom många bara slänger sitt barn på gatan eller andra ställen. Men jag är stolt över mig själv som kan ta hand om och sköta mitt barn.

Oro inför att bli mamma
Bland de svenska mammorna som tillfrågades i ovan nämnda Sifo-undersökning är den vanligaste rädslan inför förlossningen själva smärtan – det svarar 57 procent. Smärtan är ett orosmoment även i Läkarmissionens andra partnerländer och man känner också oro kring barnets hälsa och den egna hälsan. I Bangladesh vittnade många av de kvinnor som Läkarmissionen talat med om att de var oroliga för att själva bli skadade under själva förlossningen. Dessa kvinnor föder i de flesta fall i hemmet istället för på sjukhus.

– Vi kan se ett tydligt samband mellan tillgång till information och vad man känner sig orolig för inför sin förlossning. Vi arbetar aktivt för att ge kvinnor säkra förlossningar och vill att alla blivande mammor ska få känna sig så trygga som möjligt, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

I Läkarmissionens gåvoshop kan man köpa gåvobevis för en säker förlossning men även mycket annat till stöd för kvinnor som lever i utsatthet. https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/

Mors dag i siffror: svenska mammor

  • 64 % av mammorna kommer fira sin egen mamma på Mors dag
  • 14 % av mammorna kommer inte fira
  • I norra Sverige (76 %) firar mammorna i mycket högre utsträckning Mors dag jämfört med i södra Sverige (55 %)
  • 41 % kommer att ringa och gratta sin mamma
  • 35 % firar genom att fika eller bjuda på mat
  • 32 % ger en blomma till sin mamma
  • 28 % kommer ge en present


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.