2016-02-15 10:15Pressmeddelande

Nytt samarbetsavtal i den svenska biståndssektorn: Läkarmissionen och IAS samarbetar för bättre effekt

null

Genom ett nytt samarbetsavtal mellan Läkarmissionen och International Aid Services (IAS) kommer 50 miljoner kronor att investeras i biståndsinsatser till några av världens mest utsatta folkgrupper. Investeringen är relativt liten, men målet är att ändå kunna göra stor skillnad i människors liv genom att kombinera de båda organisationernas styrkor.

– Efter 23 års lyckat samarbete är vi mycket glada över att ha gått in i ett djupare samarbete med IAS eftersom det gör att vi kan använda våra resurser mer effektivt. Med stabil finansiering från vår breda givarbas och IAS starka kapacitet i fält kommer vi kunna skapa långsiktiga lösningar för människor i områden där lite eller inget utvecklingsbistånd har nått, säger Johan Lilja, direktor på Läkarmissionen.

Samarbetet mellan Läkarmissionen och IAS började med riktade insatser till vattenförsörjning i den konfliktdrabbade Darfur-regionen i Sudan. Sedan dess har samarbetet utökats och omfattat flera länder på den afrikanska kontinenten.

Den gemensamma drivkraften i samarbetet har alltid varit att möta behoven hos de mest utsatta folkgrupperna, ofta i instabila och konfliktdrabbade områden. IAS har genomfört projekten i fält med finansiering från Läkarmissionen. Genom det nya avtalet kommer båda organisationerna att kunna växa snabbare och därmed nå ut till fler utsatta människor.

Avtalet innebär bland annat att Läkarmissionen kommer att bidra med 50 miljoner kronor under fem år till IAS verksamhet. Pengarna kommer att gå till att öka kapaciteten i utvalda områden, stöd till gemensamma projekt och till insatser som kommer göra samarbetet intressant även för större institutionella givare.

– IAS och Läkarmissionen har samma vision och drivkraft att nå fram till och hjälpa de allra mest utsatta. Vi är väldigt glada över det nya samarbetet, och tror det kan skapa mycket större fördelar än vi kan se i dag. För oss är det ett viktigt steg i att öka vår räckvidd som bistånds- och utvecklingsaktör, och därmed kunna hjälpa fler på ett effektivt sätt, säger Daniel Zetterlund, vd på IAS.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Lilja, direktor på Läkarmissionen, 070-628 81 61, johan.lilja@lakarmissionen.se

Daniel Zetterlund, vd på IAS, 070-777 73 78, daniel.zetterlund@ias-intl.org

Foto och bildtext

En högupplöst bild från undertecknandet av avtalet finns att ladda ner.

Bildtext: Johan Lilja och Daniel Zetterlund skakar hand efter att ha undertecknat det nya samarbetsavtalet.

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2014 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se.

Om International Aid Services (IAS)

IAS bildades 1989 som en reaktion på krisen i Sydsudan. I dag har organisationen mer än 350 anställda och finns representerad i tio afrikanska länder (Niger, Tchad, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Djibouti, Somaliland/Somalia, Kenya, Uganda och Tanzania). IAS är specialiserade på vatten (WASH), inkluderande utbildning och utveckling av civilsamhället. De närmaste åren avser IAS att växa i Sahel-regionen (västra Afrika) och MENA-regionen. Se även www.ias-intl.org. 

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2014 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se. 


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell