2019-10-28 15:31Pressmeddelande

Nu flyger vi specialistläkare så fler kan få vård

David Nordlander (MAF), Denis Mukwege och Lars Arrhenius (Läkarmissionen) är enade om en utökad sjukvårdssatsning i DR Kongo.David Nordlander (MAF), Denis Mukwege och Lars Arrhenius (Läkarmissionen) är enade om en utökad sjukvårdssatsning i DR Kongo.

 

Nu går Läkarmissionen och MAF Sweden ihop i en gemensam satsning för att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Specialistläkare från Panzisjukhuset i DRC kommer nu att flygas till sjukhus på landsbygden, för att kunna bistå fler. 
        – 
Jag är väldigt tacksam för detta initiativ som kommer att hjälpa utsatta kvinnor, säger Denis Mukwege, chefsläkare på Panzi och 2018 års fredspristagare.

Panzisjukhuset är känt för sin vård av kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Där finns specialistkompetens och en enorm erfarenhet. Men våldtäkterna sker inte bara runt Bukavu där Panzisjukhuset ligger, och för de kvinnor som drabbas på andra ställen kompliceras situationen ytterligare av långa avstånd till vården.

– Det finns flera gamla missionssjukhus som ligger på platser som har blivit ännu mer otillgängliga än när de byggdes, på grund av förstörd infrastruktur och säkerhetsläget. Situationen är alarmerande och vi vill genom vår gemensamma satsning göra allt vi kan för att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

Olika gerillagrupper och andra banditgäng härjar och plundrar runt sjukhusen och det kan göra att det är omöjligt att ta sig genom dessa områden för att nå Bukavu. Men missionsflyget MAF kan.

– Terrängen i dessa utsatta områden är mycket otillgänglig och det är farligt att vistas på vägarna. Vi kan transportera både läkare och mediciner och ta oss på 45 minuter till ställen dit det tar två dagar att åka med motorcykel, i bästa fall, och på så hjälpa fler nödställda, säger David Nordlander, CEO på MAF Sweden.

Bil går överhuvudtaget inte att ta sig fram på och att sitta på en motorcykel i flera dagar är omöjligt för kvinnor som utsatts för grovt sexuellt våld. MAF Sweden och MAF Norge kommer stå för flygtransporterna och Läkarmissionen ser till att det finns läkarteam på plats som kan flygas iväg.

– Det blir ett sätt att utöka Panzis uppsökande verksamhet. Det är också ett sätt att främja freden genom att bryta isoleringen som finns i vissa områden, säger Lars Arrhenius.

För Denis Mukwege gör denna satsning också att en del av hans frustration försvinner.

– Jag träffar ofta kvinnor som jag vet att vi hade kunnat hjälpa, om vi hade varit där i tid. Med denna satsning får vi en mycket bättre chans, säger han.

För mer information kontakta:

Läkarmissionen: Lars Arrhenius 076 677 03 99
MAF: Anders Hällzon 070 324 62 46


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.