2020-07-10 07:26Pressmeddelande

Nu är testerna för Covid-19 på plats i Kongo!

Covid-19 tester har anlänt till Panzisjukhuset. Foto:Läkarmissionen Covid-19 tester har anlänt till Panzisjukhuset. Foto:Läkarmissionen

 

Nu är testerna för Covid-19 på plats i Kongo!

Doktor Denis Mukwege tar emot Covid-19 tester av Senga Nsese som arbetar på service technique. Foto: Läkarmissionen

Doktor Denis Mukwege tar emot Covid-19 tester av Senga Nsese som arbetar på service technique. Foto: Läkarmissionen

Läkarmissionen och föreningen Friends of the Panzi Hospital har besvarat ett nödrop från doktor Denis Mukwege i DR Kongo. Igår anlände utrustning och tester för att kunna hitta corona-virus bland patienter och personal vid Panzisjukhuset i östra Kongo. Sändningen är resultatet av ett samarbete mellan Läkarmissionen, Friends of Panzi, Karolinska Institutet, BioGaia, PMU, Human Bridge, Rotaryklubbarna i Örebro och MAF.   

I början av juni fick Läkarmissionens generalsekreterare Lars Arrhenius ett samtal från mottagaren av Nobels Fredspris 2018, doktor Denis Mukwege. Fredspristagaren kunde vittna om ett akut behov av utrustning och tester för att upptäcka Corona-viruset. Anledningen är den starka ökningen av Covid-19 i South Kivu och Bukavu i östra Kongo. 

- Läget på Panzisjukhuset var akut. Man hade fått in många patienter med andningsproblem där många dog direkt vid ankomsten för att de sökte hjälp för sent. De behövde hjälp med tester för att veta vilka som behöver isoleras på sjukhuset, berättar Lars Arrhenius.

Lars Arrhenius kontaktade kort därefter Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital, för att diskutera det akuta läget. Tillsammans med professor Lars Engstrand vid Karolinska Institutet och doktor Mukwege kom man fram till att en insats måste ske snarast för att säkerställa personalens och patienternas säkerhet på Panzisjukhuset. Ett samarbete sattes igång för att hjälpa sjukhuset med testutrustning och tester. 

- När vi fick förfrågan om att hjälpa till såg vi direkt att det skulle vara möjligt. KI är ett internationellt universitet med omfattande forskningssamarbeten över hela världen och en sådan här insats är helt i enlighet med KI:s strategi och vision, berättar professor Lars Engstrand. 

Att transportera tester till Bukavu i DR-Kongo är långt ifrån en enkel uppgift. För att enzymet i själva testkittet inte ska slås ut av värmen måste köldkedjan hållas intakt, då gäller det att inte fastna vid någon gräns och att allt går smidigt. Materialet har skickats via Entebbe och med hjälp av MAF Missionary Aviation Fellowship vidare till sjukhuset i Bukavu. 

- Det har varit utmanande, för alla inblandade, men det bevisar även att om det finns en vilja så finns det en väg, säger doktor Denis Mukwege.

- Det är mycket glädjande att vi tillsammans har kunnat finansiera utrustning, tester och transporter och att allt har kommit fram i gott skick. Det är nu viktigt att insatsen fortsätter eftersom Covid-19-smittan inte är under kontroll i området. Vi hoppas kunna få ytterligare stöd för flera skeppningar av tester och nödvändig utrustning, nu när vi visat att det är möjligt att klara av den mycket besvärliga logistiken, säger Peter Rothschild. 

 


Balthazar Muhigirwa, chef för labbet. Foto: Läkarmissionen

Balthazar Muhigirwa, chef för labbet. Foto: Läkarmissionen

 

Läkarmissionen och Panzisjukhuset

Läkarmissionen har under många år varit engagerad i sjukvård i den östra delen av DR Kongo och en av de största satsningarna är driften av Panzisjukhuset i Bukavu. Många av människorna i DR Kongo lever på mindre än en US-dollar om dagen och den utbredda fattigdomen i området gör att patienterna sällan kan betala sin vård själva. Bidragen från myndigheterna är långt ifrån tillräckliga för att täcka kostnaderna så därför är sjukhuset i stort behov av hjälp utifrån för att kunna fortsätta sin verksamhet. Läkarmissionen stöttar bland annat driften av sjukhuset, nutritionsavdelningen för undernärda barn och förlossningsavdelningen.

 

Friends of Panzi Hospital och Panzisjukhuset

Föreningen Friends of Panzi Hospital finns för att kunna kanalisera pengar direkt till sjukhuset i Panzi i östra Kongo. Friends of the Panzi Hospital är en obunden, ideell förening md stöd från företag och personer. Panzi-sjukhuset är en av de få institutioner i området som kan ge hjälp, både kirurgiskt och mentalt. Dr. Denis Mukwege är chefsläkare och initiativtagare till Panzi-sjukhuset. I DR Kongo pågår sedan flera år komplicerade konflikter. Sexuellt våld har blivit en del av krigföringen i konflikterna. Sjukhuset är icke-statligt och behöver stöd utifrån. Dr. Denis Mukwege tilldelades 2018 Nobels Fredspris, 2008 års FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo. Mukwege utsågs 2010 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

 

 

 


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en svensk hjälporganisation som sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Vi genomför internationellt utvecklingsarbete och humanitära insatser i ett 40-tal länder med tyngdpunkt på Afrika. Vår primära målgrupp är kvinnor och barn som lever i utsatthet.   Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.