2017-05-16 12:16Pressmeddelande

Mors dag: alla mammor ska få överleva sin förlossning

null

Varje dag dör 830* kvinnor i samband med sin graviditet och förlossning, de allra flesta helt i onödan, av orsaker som är behandlingsbara. Läkarmissionen jobbar för att mycket fattiga kvinnor ska få tillgång till professionell mödravård. Inför mors dag slår man ett extra hårt slag för det arbetet. 

”Bra mödravård är viktigt för mamman, barnet och familjen, men i grunden för hela samhället. För utan mammor, inget liv”, säger Maria Stålgren hälsoexpert på Läkarmissionen.

I DR Kongo och Tanzania kan Läkarmissionen hjälpa fattiga kvinnor att få förlösa sitt barn med professionell vård på sjukhus och ta del av det så viktiga hälsokontrollerna av mamman och barnet före och efter förlossningen. En annan viktig del är det förebyggande arbetet; som utbildning kring familjeplanering och hälsa - och vikten av att faktiskt uppsöka professionell vård när den behövs och där den finns tillgänglig.

”Hälsokontroller är ett måste för att skydda moderns och barnens liv, här kan man upptäcka vanliga komplikationer i tid och ge rätt behandling som därmed ger hälsa och räddar liv.”, säger Maria Stålgren.

Läkarmissionen arbetar i huvudsak sida vid sida med lokala partners på plats i de länder vi verkar. I Tanzania arbetar vi med Nkingasjukhuset i Tabora-provinsen i centrala Tanzania. I DR Kongo har vi sedan många år samarbete med den prisbelönte gynekologen Denis Mukwege, och stödjer driften av förlossningsvården på Panzisjukhuset i östra DR Kongo**.

Under flera år har Läkarmissionen till lyft möjlighet att ”ge bort en förlossning” i morsdagspresent. Det finansierar en förlossning samtidigt som man får ett gåvobevis att skänka sin egen mamma. Läkarmissionens verksamhet är till stor del beroende av den svenska allmänhetens gåvor - det är de som gör arbetet möjligt.

Oacceptabla siffror:

  • 830 kvinnor dör dagligen i samband med graviditet eller förlossning.
  • 99 procent sker i utvecklingsländerna. Antalet dödsfall har de senaste åren minskat över världen – men det globala målet för 2030 är att minska mödradödligheten till mindre än 70 döda på 100 000 levande födda, år 2015 var förhållandet 239 på 100 000.  

* siffrorna kommer från WHO.
**2017 finansieras mödravårdsarbetet på Panzisjukhuset av Läkarmissionen tillsammans med Radiohjälpen.

Läs mer och köp en förlossning i morsdagspresent.

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2016 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd.

Läs mer på lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell