2021-05-26 09:36Pressmeddelande

Mammarapporten 2021: mammor i pandemin

Med anledning av mors dag släpper Läkarmissionen för tredje året Mammarapporten. Rapporten tar tempen på svenska mammors mående och vardag som det senaste året präglats starkt av coronapandemin. Att psykisk stress har ökat är kanske inte så förvånade. Däremot uppger nästan 60 procent av mammor med partner att huvud-ansvaret i hemmet fördelas jämnt, en stor skillnad mot förra året då lika många mammor svarade att de själva drog det största lasset. 

- Det har varit ett tufft år där vi fått vänja oss vid nya förutsättningar och omständigheter. Att trängas i hemmet har varit utmanande, men samtidigt tyder undersökningen på ökad jämställdhet mellan könen i fördelningen av obetalt hemarbete, säger Läkarmissionens generalsekreterare Josephine Sundqvist. 

Läkarmissionen, som dagligen arbetar för att bygga mammors välfärd både globalt och lokalt, presenterar nu Mammarapporten för tredje året i rad. Undersökningen bygger på intervjuer med mammor till barn under 18 år och tar tempen på svenska mammors liv och vardag under det gångna året. 

Ensamhet, oro och att sakna nära och kära har fått flest mammor att må dåligt

44 procent av de tillfrågade mammorna uppger att de mått sämre psykiskt under pandemin och 36 procent att de känt sig mer stressade än tidigare. Den största anledningen är enligt de svarande att man oroar sig för och saknar familj och vänner. För singelmammorna har det varit allra tuffast med isoleringen, nästan 70 procent uppger att ensamhet är anledningen till att de mått sämre. 

- Nu när det är mors dag hoppas jag på att vi alla tänker på att stötta mammor som verkligen behöver det, både här i Sverige men också ute i världen. För mammor i länder som DR Kongo, där behoven är som mest akuta är vårt engagemang och våra insatser livsnödvändiga, säger Läkarmissionens generalsekreterare Josephine Sundqvist. 

Okej och inte på sociala medier – så tycker svenska mammor

Sociala medier och barn har varit ett omdiskuterat ämne under det gångna året. Mammor tycker i snitt att 14 år är en lämplig ålder för att skaffa eget Instagramkonto. Samtidigt svarar flest mammor att det är fritt fram för dem själva att lägga upp barnen på sociala medier, och även så för andra privatpersoner och kändisar. Av de mammor som följer en mammainfluencer uppger flest att de gör det för att de upplever igenkänning samt får bra tips och inspiration.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här

Fira Mors Dag med en betydelsefull present 

Ge en säker förlossning i morsdagspresent. Låt din mamma hjälpa en annan mamma. Genom att köpa en morsdagspresent från oss är du med och gör skillnad för utsatta kvinnor i världen. Läs mer här

För mer info om Mammarapporten vänligen kontakta

Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen

josephine.sundqvist@lakarmissionen.se 070-190 80 38

Eva Nordenstam von Delwig, kommunikationschef Läkarmissionen

Eva.nordenstam@lakarmissionen.se, 070-416 38 08 

Om Mammarapporten 

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Läkarmissionen. Den bygger på 1001 intervjuer med mammor till barn under 18 år. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 16 och 23 mars 2021. Andelarna som nämns i rapporten vid skalfrågor är en sammanslagning av de positiva respektive de negativa andelarna. De skillnader som nämns mellan undergrupper är genomgående signifikanta. Resultatet har i efterhand vägts på ålder och region. Mammorna har screenats fram.


Ämnen: Mors dag

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en svensk hjälporganisation som sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Vi genomför internationellt utvecklingsarbete och humanitära insatser i ett 40-tal länder med tyngdpunkt på Afrika. Vår primära målgrupp är kvinnor och barn som lever i utsatthet. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.