2019-10-21 14:29Pressmeddelande

Läkarmissionen uppmanar svenskarna att slå rekord i välgörande julklappar

En säker förlossning i Kongo ger kvinnor möjligheten att föda sitt barn på ett rent sjukhus och under uppsikt av läkare, istället för i hemmet.En säker förlossning i Kongo ger kvinnor möjligheten att föda sitt barn på ett rent sjukhus och under uppsikt av läkare, istället för i hemmet.

Fler svenskar uppger att de vill handla mindre under julen och vi skänker mer gåvor till välgörenhet för varje år. Detta är en utveckling som Läkarmissionen vill ta till vara på och uppmanar svenskarna att inför julen 2019 ge bort en välgörande julklapp som gör skillnad på riktigt. I Läkarmissionens gåvoshop finns ett 40-tal gåvor för en bättre framtid.

– Läkarmissionen har julklappar som passar alla som är trötta på konsumtion runt jul. Eller den som ”har allt”. Julklapparna i vår gåvoshop förbättrar livet för utsatta människor i andra länder, samtidigt som de gör både givaren och mottagaren extra glada. För vi mår bra av att tänka på andra, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

Julen är den högtid i Sverige som förknippas starkast med konsumtion. Förra året landade julklappshandeln på 21 miljarder kronor och redan nu i oktober är det många som påbörjar julhandeln inför den kommande julen, enligt Svensk Handel (1). Samtidigt uppger fler att de vill köpa mindre julklappar (2) och vi slår år efter år rekord i hur mycket pengar civilsamhället skänker till välgörande ändamål, enligt Giva Sverige (3). Inför julen 2019 vill Läkarmissionen uppmärksamma den här utvecklingen och uppmana fler svenskar att ge bort en gåva som gör det möjligt för utsatta människor att få ett bättre liv.

– Att köpa en gåva som gör gott för någon annan istället för att bidra till fler onödiga julklappar leder till att vi kan fira julen med bättre samvete. Att välja en gåva från vår Gåvoshop innebär också att välja en julklapp som är bra för vår planet och bidrar till en lite bättre värld. Detta tror vi att svenskarna har börjat förstå och därför hoppas vi att i år, med samlad kraft, kunna slå rekord i antal julklappar som gör skillnad på riktigt, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

I Läkarmissionens gåvoshop finns ett 40-tal utvalda julklappar som kan vara första steget mot en ljusare framtid för människor som fått en svår start i livet i de länder där Läkarmissionen är verksamma. Några exempel på gåvor som Läkarmissionen erbjuder är:

  • En säker förlossning i Kongo som ger kvinnor möjligheten att föda sitt barn på ett rent sjukhus och under uppsikt av läkare, istället för i hemmet.
  • Trädplantering i Etiopien som förbättrar klimatet och genererar virke, ved eller frukt som en familj själva kan använda eller sälja för att få pengar till annat.
  • Rädda livet på ett undernärt barn i Sudan som på grund av extrem fattigdom riskerar att förlora livet innan fem år fyllda.

Besök Läkarmissionens gåvoshop för att bidra till en godare jul som gör skillnad för så många människor som möjligt: https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/

  1. https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2019/julklappshandeln-landade-pa-21-miljarder/
  2. https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/julrapport/svensk-handels-julrapport-2018.pdf
  3. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/svenskarna-skanker-mer-gavor-till-valgorenhet


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.