2013-11-11 13:28Pressmeddelande

Läkarmissionen skickar katastrofhjälp till Filippinerna

Tusentals har dött där tyfonen Hayian drog in över öriket Filippinerna, ännu fler har skadats och förödelsen är enorm. Stora delar av befolkningen saknar tak över huvudet, eftersom allt är raserat. Läkarmissionen har dragit igång en akut hjälpinsats för de drabbade.

– I det här skedet är det svårt att ge en exakt bedömning av hur mycket hjälp som behövs. Ofattbart många människor är drabbade och nu handlar det om att rädda liv men också om att kunna få fram hjälpen, säger Marcus Holmgren, katastrofsamordnare på Läkarmissionen.

Det är ännu inte möjligt att få fram siffror på hur många som har drabbats, men enligt uppskattningar är det 5 till 10 miljoner. Så många som 10 000 tros ha dött bara i staden Tacloban på ön Leyte. Läkarmissionens hjälparbete koncentreras till den västra delen av Leyte och grannön Panay. Panay är högprioriterad från myndigheters sida, men har trots detta hamnat i skymundan på grund av medias fokus på Leyte. På Panay uppskattas att minst 13 000 hushåll har raserats av tyfonen och ett stort antal dödsoffer befaras.

– Förödelsen här på Filippinerna är enorm. Vi räknar inte offer i hundratusental som vi gjorde efter jordbävningen på Haiti – vi talar om miljoner drabbade, säger Manuel Jagourd, katastrofsamordnare för Medair, på plats på Filippinerna.

Läkarmissionen samarbetar med den schweiziska hjälporganisationen Medair och en lokal parter på plats i landet. Den stora utmaningen är att nå fram med förnödenheter, kokkärl, hygienartiklar och byggnadsmaterial som presenningar för att kunna bygga enkla skydd att sova i.

– Vägar har sköljts bort eller är blockerade av omkullvälta träd så vi måste röja vägar för att kunna få fram hjälp i en större skala. Det är svårt, men inte omöjligt. Det finns lokala marknader öppna där vi kan köpa förnödenheter och ta med oss till de drabbade, säger Manuel Jagourd.

Det går att ge stöd till de drabbade på Filippinerna på Läkarmissionens hemsida och gåvan öronmärks då till att hjälpa dessa extremt utsatta människor.

För mer information, kontakta gärna:
Marcus Holmgren, katastrofsamordnare Läkarmissionen, 08-620 02 26
marcus.holmgren@lakarmissionen.se

Eva Nordenstam, informationsansvarig Läkarmissionen, 08-620 02 08
eva.nordenstam@lakarmissionen.se

Fakta nedan:
- Här kan du ge din gåva till stöd för offren på Filippinerna
- Så fungerar katastrofbistånd

Här kan du ge din gåva till stöd för offren på Filippinerna:
http://www.lakarmissionen.se/portal/page/portal/lakarmissionen/Bidra_och_hjalp/Snabbgava/filippinerna

Så fungerar katastrofbistånd:
  • I det första skedet är det viktigt att få fram rent vatten, medicin och mat till de överlevande. Döda kroppar måste hittas och begravas för att inte sjukdomar ska spridas. Flygplatser och vägar måste rensas så att hjälpen når fram. Eftersom Filippinerna är ett örike kan man även nå fram med hjälp av båt.
  • När den första akuta hjälpinsatsen har nått det drabbade området får människor hjälp med tak över huvudet och transporterna av rent vatten, mediciner och mat säkras. Ofta samlas de drabbade i tältläger där hjälp distribueras och det blir ett "vänteläge" för de drabbade. Det är viktigt att inte människor tvingas stanna för länge. 
  • På längre sikt handlar det sedan om att återuppbygga samhället och stödja människorna att komma igång med sina vanliga liv och bli självförsörjande igen.   

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2012 förmedlade vi närmare 90 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på https://www.facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell