2015-05-15 09:15Pressmeddelande

Läkarmissionen rapporterar från Nepal

null

Läkarmissionen har jobbat med flera olika projekt i Nepal under många år och efter jordbävningen fanns man snabbt på plats för att hjälpa de utsatta. När det andra stora skalvet inträffade befann sig Hari Karki, från Mission East, i en by i Sindhupalchowk-distriktet. Tillsammans med Medair, en annan av Läkarmissionens partners, var han redan mitt i en omfattande nödinsats.

Även om Sindhupalchowk-distriktet ligger nära Katmandu är det ett av de minst utvecklade områdena i Nepal. Branta berg och smala vägar försvårar räddningsarbetet och isolerar invånarna.

– Regionen är väldigt svårt drabbad. Det finns byar där det inte finns ett enda beboeligt hus kvar. Ras och jordskred har förorenat många vattenkällor och behovet av rent vatten är stort. Toaletter och avlopp har också förstörts vilket betyder att det finns en stor smittorisk bland befolkningen i byarna, säger Hari Karki från Mission East.

Hari arbetar i team som satsar på att besöka de mest svårtillgängliga byarna i bergen - en del bara några kilometer från den senaste jordbävningens epicentrum. Byar i bergiga områden är extra utsatta och sårbara eftersom de är väldigt isolerade redan från början. De drabbas också oftare av jordskred.

– Det är mycket blandade känslor bland människorna nu. Visserligen är många fortsatt hoppfulla och även hjälpsamma mot varandra, men det förekommer också mycket hopplöshet bland de drabbade. Många hade just börjat försöka återuppbygga sin tillvaro när det återigen blev total förödelse. Få vågar försöka återställa sina bostäder eftersom det är så hög risk att de förstörs igen under de otaliga efterskalven, fortsätter Hari Karki.

Det största behovet för befolkningen är temporära bostäder, för att inte behöva sova under bar himmel när regnet kommer. Men självklart är också rent vatten, hushålls- och hygienartiklar viktiga. Det finns också ett stort behov är sanitet i form av toaletter och avlopp för att förhindra smittospridning som blir en stor utmaning med de antågande monsunregnen.

Sätt att hjälpa till:
-Sms:a AKUTHJÄLP100 till nummer 72980 så skänker du 100 kronor
-Ge en gåva via Swish på nummer 123 900 02 17
-Skänk valfritt belopp på Läkarmissionens webb http://www.lakarmissionen.se/portal/page/portal/lakarmissionen/Bidra_och_hjalp/Snabbgava/aktuell

För mer information om Läkarmissionens arbete i Nepal, kontakta gärna:
Hanna Rosell, digital kommunikatör på Läkarmissionen, 0761-72 40 27, hanna.rosell@lakarmissionen.se

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2014 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på https://www.facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell