2019-03-07 14:30Pressmeddelande

Läkarmissionen planerar utökade insatser mot könsstympning

null

Könsstympning är inte knutet till någon religion utan en djupt rotad tradition som kräver ett långt och ihärdigt arbete för att bryta och förändra. Även om könsstympning är förbjudet i bland annat Kenya är det svårt att bryta en så kulturell sedvänja genom lagstiftning. Det krävs även ett gräsrotsarbete, som bygger på att förmedla kunskap.

I området Kisii i Kenya har Läkarmissionen arbetat mot könsstympning sedan 2001, genom den lokala partnern Adra. Ett arbete som resulterat i att flickor idag vågar stå upp och öppet säga nej till könsstympning, trots tabun och risk för utfrysning i samhället. Läkarmissionens arbete har fokuserat på att utbilda kring riskerna med könsstympning både bland dem som riskerar att bli utsatta, men framförallt bland tongivande aktörer och opinionsbildare i samhällena vars röster hörs högre än lagen.

– Det är självklart viktigt med en lagstiftning mot könsstympning som visar att landet tar en tydlig ställning mot traditionen, men det går inte att enbart lagstifta bort en samhällssyn och en djupt rotad tradition, menar Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

Kunskap blev nyckeln i Kisii
Genom att arbeta tillsammans med lokala partners i Kisii har Läkarmissionen gjort ett stort förändringsarbete genom utbildning och information. Lokala partners anordnar dessutom läger där flickor har en fristad under den tiden på året då könsstympning sker. Under lägertiden får flickorna utbildning i både grundläggande biologi- och sexualundervisning för att förstå de faktiska riskerna med könsstympning samt träffa andra som också vågat säga nej.

Enad front tillsammans med IAS
Sedan årsskiftet är International Aid Services (IAS) en del av Läkarmissionen. Det betyder att man finns representerad i fler länder, och har större muskler för att utöka arbetet mot könsstympning. Bland annat är Afrikas horn, med fokus på Somaliland, platser där behovet av insatser är stort.

– Vi har sett att vårt arbete gjort stora skillnader i Kenya och varit avgörande för mängder av flickors liv, men vi vill göra skillnad för varje flicka. Nu måste vi ta arbetsmetoden vidare, växla upp och ta ett krafttag mot könsstympning i fler länder och tillsammans med IAS har vi musklerna, säger Lars Arrhenius.

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen är en hjälporganisation som sedan 1958 arbetar för att förändra framtiden för utsatta människor. Idag genomför vi internationellt hjälparbete och katastrofhjälp i ett fyrtiotal länder.

Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell