2011-02-14 10:09Pressmeddelande

Läkarmissionen och egen insamling

null

På egeninsamling.se kan du starta en alldeles egen insamling till ett projekt som du känner extra mycket för. Du och dina vänner blir på ett sätt en egen liten hjälporganisation.

Nu kan du också vinna en resa!

Just nu finns också chansen att vinna en resa till sitt projekt. Läkarmissionen utser en vinnare av de egna insamlingar som uppnått sitt mål samt med engagemang spridit insamlingen till sina vänner.

Mer information om detta finns på www.lakarmissionen.se

Idén med egen insamling är väldigt enkel. Välj ett ändamål och sätt upp de mål du har för din insamling. Bjud in dina vänner och se hur pengarna kommer in. Alla inkomna medel öronmärks för det projekt som du valt.

Läkarmissionen har tidigare använt samma verktyg för insamling men har nu moderniserat processen och utseendet och tror mycket på den här typen av givande. Idag finns det ett 30-tal insamlingar hos Läkarmissionen som sprids via facebook och andra medier.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell