2018-02-06 09:30Pressmeddelande

Läkarmissionen lyfter vikten av respekt för olika åsikter under Vänliga Veckan 2018

null

Vänliga Veckan instiftades av Läkarmissionen 1946 och infaller varje år i februari för att påminna oss om att vi mår bättre om vi är vänliga mot varandra. I år infaller den vecka 7 och årets tema är vänlighet mot någon som inte tycker likadant.

Att visa vänlighet mot någon som inte tycker som du kan innebära att stå över meningsskiljaktigheter till förmån för det som är större, och välja att hålla två saker i huvudet samtidigt. Exempelvis kan det vara att inte tycka att något är dåligt bara baserat på vem avsändaren är. Det kan handla om saker och händelser i både vardagen eller i större sammanhang.

– Årets tema känns väldigt aktuellt med tanke på den ökade polariseringen i vårt samhälle. Jag tror att vi kan lära oss mycket från de platser där Läkarmissionen verkar, där konflikterna är stora men människor ändå lyckas jobba tillsammans för något större, säger Eva Nordenstam, Läkarmissionen.

Förutom Läkarmissionens uppmaning till allmänheten tar de dessutom fram läromaterial till skolorna, årskurs 1–6, med dels praktiska övningar men även samtalsinstruktioner till lärare för att föra samtal om just vänlighet och öppenhet med barnen.

Tillsammans med Siri Helle, psykolog på Psykologifabriken, har Läkarmissionen även tagit fram fem enkla tips att tänka på när man bemöter någon som inte tycker likadant. Tipsen kan användas för att få till bra och konstruktiva samtal i vardagen.

1. Ställ frågor. När man får höra något man inte håller med om är det lätt att genast börja argumentera emot. Men hellre än att gräva ner sig i skyttegravar kan man testa att närma sig den andra. Har du verkligen förstått vad personen menar?

2. Be om definitioner. Många gräl börjar i onödiga missförstånd. Kanske är ni mer överens än vad det verkar – ni har bara olika definitioner av vad ord som exempelvis ”feminism” betyder.

3. Gör ”åsiktstestet”. Se om du kan sammanfatta personens åsikter så bra att den känner igen sig: ”Om jag förstått dig rätt så menar du…”. Vänta med kritiken tills du klarat testet.

4. Visa respekt. Ibland är det frestande att bita ifrån, särskilt när diskussionen hettar till. Men en kommentar som ”Är du dum eller?” gör bara att ni kommer längre ifrån en gemensam lösning.

5. Uppmuntra det personen gör rätt. Beröm gör att vi vill göra mer av samma sak medan kritik är något vi helst bortförklarar. Därför är det effektivare att peppa någon som gör delvis rätt snarare än att poängtera hur långt den har kvar.


Så här säger några av Läkarmissionens samarbetspartners runt om i världen:

I Sydafrika jobbar Läkarmissionen med en kvinna vid namn Nomvuyi Sukantaka. Hon växte upp under apartheid-regimen och fick se sig själv, hennes familj och hennes vänner fråntas de mest grundläggande av rättigheter. När vi frågar henne hur hon kan sätta sig över de orättvisor hon har utsatts för svarar hon:

”Om en person beter sig negativt utan att själv inse att det är på grund av min hudfärg så försöker jag alltid ta in någon positiv aspekt i samtalet, så att hudfärgen inte avgör vårt beteende, utan att vi kan fokusera på det verkliga problemet.”

På Panzisjukhuset i DR Kongo behandlas kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, men ibland ställs de även inför situationer när en förövare behöver behandling. Chefsläkaren doktor Denis Mukwege, en av favoriterna till att vinna Nobels fredspris i fjol, säger själv:

”Jag tror att vi som människor kan göra väldigt dåliga saker. Men vår roll på sjukhuset är inte att döma. Vårt mål är att rädda liv. Vi kan inte fungera som en domstol, vi är inte rättvisan. Panzi är ett sjukhus och vi kan inte diskriminera någon på grund av religion, ras eller vad någon har gjort.”

Ett annat exempel är Guatemala där forna fiender i inbördeskriget arbetar sida vid sida för att lära människor att läsa. Det är människor som ställer sig över konflikter, som många gånger handlar om liv och död. Albert Ico, före detta medlem i gerillan, berättar:

”Jag kan säga idag att jag kan behandla alla respektfullt och vara vänlig även mot dem som var mina fiender under kriget. Det beror på att jag fick chansen att byta perspektiv när jag pratade med dem som stred för den andra sidan, och vi fick be varandra om förlåtelse. Idag jobbar vi tillsammans jobbar för att samhället ska växa och utvecklas.”


Om Vänliga Veckan
Vänliga veckan instiftades 1946 av Harry Lindquist som dessutom grundat Läkarmissionen. Harry Lindquist fick idén efter att ha hört en minst sagt tråkig berättelse. En trafikräknare hade under sex timmar scannat av förbipasserande. 8 569 av de som passerade såg ut som om de var på väg till en begravning. Endast 12 personer log. Därför instiftade han Vänliga Veckan med ständigt fokus på vänlighet i trafik, hemma och på jobbet.


För mer information, vänligen kontakta:
Eva Nordenstam von Delwig, informationsansvarig Läkarmissionen
eva.nordenstam@lakarmissionen.se eller 08-620 02 08

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 förmedlade vi runt  100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd.

Läs mer på lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell