2019-07-23 14:22Pressmeddelande

Läkarmissionen i ebolans epicentrum

Det absolut viktigaste sättet att bekämpa ebola är genom prevention. För när någon har blivit smittad är risken stor att den personen dör, säger Jean Paul Buhendwa som har jobbat som läkare på Panzisjukhuset i DR Kongo.

Det absolut viktigaste sättet att bekämpa ebola är genom prevention. Att hindra att människor blir smittade. För när någon har blivit smittad är risken stor att den personen dör.

Det säger Jean Paul Buhendwa som har jobbat som läkare på Panzisjukhuset. Han har också varit ansvarig för arbetet i Beni, där Läkarmissionen länge arbetat för att hjälpa internflyktingar från stridigheter i norra Kongo. Beni är nu epicentrum för ebolautbrottet och där gör Läkarmissionen en stor informationssatsning om hur ebola smittar.

- I och med oroligheterna runt Beni, som gör att människor flyr, så blir ebolan mycket svår att bekämpa. Nu har första fallet konstaterats i Goma och inget vet om det här är början på en ännu större spridning.

En stor utmaning är alla ”fake news” som florerar. Det är rykten om att ebola sprids via sjukhusen, att vaccin gör människor sterila. Att viruset är framtaget i laboratorier i USA för att slå ut befolkningen i Kongo och komma åt landets rikedomar.

- Att människor förstår och accepterar att ebola är en sjukdom och ska behandlas som en sådan, är helt avgörande. För då kan människor skydda sig själva och det går att skydda sig mot ebola, säger Jean Paul.

Men det kräver att man till exempel förändrar begravningsritualer. När någon har dött i Kongo, tvättas kroppen och man klär personen i fina kläder och släkt och vänner kommer och säger adjö i hemmet. Och man tar på den döda personen. Om någon däremot dör i ebola måste kroppen begravas direkt utan att någon kommer i kontakt med den döda kroppen.

- Sånt kan vara lättare att acceptera för utbildade människor i städer, än för människor på landsbygden. Därför är det viktigt att få med sig till exempel pastorer eller andra ledare i samhället.

Kyrkor används i Läkarmissionens informationssatsning såväl som andra publika ställen. Olika tvättanordningar har satts upp. Jean Paul ser sjukvårdspersonal som en annan viktig målgrupp. För när människor uppsöker sjukhus går det att förväxla ebola med malaria eller tyfoidfeber till en början.

- Symptomen i början är diffusa, huvudvärk, feber och illamående. När den smittade sedan börjar blöda, är det ofta för sent. Därför måste man som sjukvårdspersonal tänka att ”det här kan vara ebola” och vidta försiktighetsåtgärder när någon söker hjälp. Så tänker vi på Panzisjukhuset trots att vi ännu inte har något konstaterat fall där, säger Jean Paul Buhendwa.

Läkarmissionen har under många år varit engagerad i sjukvård i den östra delen av DR Kongo och en av de största satsningarna är driften av Panzisjukhuset i Bukavu. Beni är nu epicentrum för ebolautbrottet och där driver Läkarmissionen en stor informationssatsning om hur ebola smittar.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.