2011-02-14 09:44Pressmeddelande

Läkarmissionen hjälper unga företagare på Haiti

null

Läkarmissionen och organisationen Woord en Daad gör nu en insats på Haiti för att skapa nya arbetstillfällen efter den fruktansvärda jordbävningen som drabbade den västindiska staten den 12 januari 2010.

Projektet som Läkarmissionen stöttar riktar sig främst mot unga företagare utanför huvudstaden Port au Prince. Ekonomiskt bidrag i till nystartandet och regelbundet mentorskap är hjälpens huvudsakliga innehåll och målet är att, i första hand, generera 25 nya företag som vardera skapar sju nya arbetstillfällen.  

- Detta skulle innebära att cirka 200 personer på Haiti får regelbunden inkomst, säger Marcus Holmgren, projekthandläggare på Läkarmissionen.

- Vi tror mycket på det här projektet och sättet att skapa självförsörjning hos befolkningen, fortsätter Marcus.

Vill du vara med och hjälpa Läkarmissionen i detta projekt kan du köpa en andel i det på Läkarmissionens biståndsbutik på nätet, www.webaidshop.se


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell