2009-05-20 13:58Pressmeddelande

Läkarmissionen hjälper flyktingar i Pakistan

Läkarmissionen anslår 200 000 kronor i ett första skede för att hjälpa människorna som flyr från striderna i Swatdalen i Pakistan. Pengarna kommer att gå till mat, tält och mediciner.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är nära 1,5 miljoner människor på flykt undan striderna mellan talibankrigare och Pakistans armé. Detta riskerar att bli en av de värsta flyktingkatastroferna sedan folkmordet i Rwanda 1994.

Människor tar sin tillflykt hos släktingar, vänner och bekanta. Skolor upplåts och tillfälliga flyktingläger upprättas, och behoven av grundläggande förnödenheter som rent vatten och mat är stora.

Läkarmissionens partner SSEWA-Pak (Society for Safe Environment and Welfare of Agrarians in Pakistan) arbetar med staden Maradan som bas.

- Vi har en pålitlig partner på plats som kan säkra att hjälpen når fram till dem som behöver. Läkarmissionen vill vara där människor lider och vi följer utvecklingen noga, säger Läkarmissionens direktor Josefine Hörnberg.

För mer information, kontakta:

Josefine Hörnberg, direktor

08-620 02 00, 0706-288161

josefine.hornberg@lakarmissionen.se

Eva Nordenstam, informatör

08-620 02 08, 0704-16 38 08

eva.nordenstam@lakarmissionen.se


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell