2015-05-12 13:36Pressmeddelande

Läkarmissionen finns på plats i Nepal

Nya våldsamma skal har drabbat Nepal nu på förmiddagen och det redan hårt drabbade landet är nu ännu mer sårat. Läkarmissionen finns på plats och hjälper så mycket det går. Om ni publicerar information om organisationer att ge gåvor till, glöm inte oss!

Ett nytt våldsamt skalv med åtminstone sju tunga efterskalv har drabbat Nepal nu på förmiddagen. Huvudskalvet uppmättes till 7,4 på Richterskalan och det redan hårt drabbade landet är nu ännu mer sårat. Det rapporteras om nya dödsfall och den akuta hjälpen är extremt viktig.

Våra partners i området meddelar att teamen, så långt de vet, är intakta och att arbetet med att hjälpa de hårdast drabbade pågår för fullt.

Många har säkert redan har gett en gåva i samband med de tidigare skalven, men människorna i Nepal är i stort behov av hjälp och även en liten gåva gör skillnad.

Så kan du stödja Nepal via Läkarmissionen:
Ge 100 kr genom att sms:a akuthjälp100 till 72980
Ge valfri gåva via plusgiro 90 00 21-7
Ge valfri gåva via Läkarmissionens hemsida: http://www.lakarmissionen.se/portal/page/portal/lakarmissionen/Bidra_och_hjalp/Snabbgava/aktuell

För mer information om Läkarmissionens arbete i Nepal, kontakta gärna:
Eva Nordenstam, informationsansvarig på Läkarmissionen, 08-620 02 08, 070-416 38 08, eva.nordenstam@lakarmissionen.se

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2014 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på https://www.facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell