2008-09-06 11:02Pressmeddelande

Klimatsmart bistånd på WebaidShop

null

Traditionellt röjer människorna i Uganda skog för att få en jordplätt att odla mat på, man odlar den tills dess att jorden blivit utarmad och nänringsfattig. Efter detta lämnas platsen och istället röjer man en annan skogsplätt att odla på. Efter sig lämnar man utarmad jord utan vegetation som snabbt eroderas vid de kraftiga regn som periodiskt faller i området.

Den hittills mest framgångsrika lösningen på det här problemet är agro-forestry, ett sätt att låta grödor och träd växa bredvid varandra och dra nytta av varandra.

Tillsammans med undervisning om trädens betydelse för marken och miljön får människor gratis plantor, både fruktträd och energiskog, att plantera bland sina grödor.

Trädplantering är bra på många olika sätt. Förutom att miljön och klimatet blir bättre, får människorna även virke, ved eller frukt som den egna familjen kan använda eller sälja för att få pengar till annat.

www.webaidshop.se


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell