2020-09-01 10:15Pressmeddelande

Fredspristagaren Denis Mukwege om nya hoten ”Jag fruktar för mitt liv”

Hotbilden mot chefsläkaren Denis Mukwege har ökat drastiskt. Nu berättar han om hotkampanjen och upplevelsen över att bli offentligt smutskastad. Samarbetsorganisationerna PMU och Läkarmissionen som står i direktkontakt med Mukwege fördömer de falska påståenden och hot som riktats mot honom och vädjar till FN att återuppta skyddsåtgärder gentemot Mukwege.

- Jag fruktar för mitt liv, men jag fortsätter mitt arbete. Jag behövs här på sjukhuset bland våldets offer. Här är jag hemma, säger Mukwege.

Den senaste tiden har hotbilden mot chefsläkaren Denis Mukwege på Panzisjukhuset i DR Kongo, tillika Fredspristagare 2018, ökat avsevärt. Sedan slutet av juli har Mukwege och hans familj varit måltavlor för en hotkampanj, online och offline. Hoten har kommit allt närmare och Mukwege berättar att han numera får dödshot direkt till sin mobiltelefon. Samtidigt har FN tagit bort det personskydd som Denis Mukwege tidigare har haft.

- De försöker smutskasta mig och arbetet som drivs på Panzisjukhuset. Jag blir chockad och ledsen över det som skrivs och sägs. Det är stora lögner från hög politisk nivå som vi inte har sett tidigare. De har ingenting som underbygger påståendena. Men de målar upp mig som en fiende till folket. Det enda jag vill är att det ska bli rättvisa för hela folket, berättar Denis Mukwege.

Denis Mukwege har vid flera tillfällen tidigare mottagit dödshot på grund av hans outtröttliga åtagande att fördöma sexuellt våld som ett krigsvapen i DR Kongo. I oktober 2012 utfördes ett mordförsök mot Mukwege och hans familj som resulterade i mordet på hans nära vän och säkerhetsvakt.

- Vi är oroliga över situationen. Vi har arbetat länge med Denis Mukwege. Hotet mot honom visar på en oroande trend av våld och hot som människorättsförsvarare utsätts för i världen idag. Många dödas för sitt engagemang. Det demokratiska utrymmet krymper och människors yttrandefrihet minskar, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Som samarbetsorganisationer för Panzisjukhuset där Mukwege arbetar står biståndsorganisationerna PMU och Läkarmissionen i direktdialog med Mukwege och följer hur säkerhetssituationen utvecklar sig.

- Nu krävs det att FN går in och stärker skyddet kring Denis Mukwege. Just nu arbetar vi för fullt med politiska påtryckningar för att FN ska återuppta ansvaret att skydda Mukwege, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare för Läkarmissionen.


För mer information:

Niclas Lindgren, direktor PMU, 076 536 96 08, niclas.lindgren@pmu.se 

Linnéa Jimenez, pressansvarig PMU, 076 536 96 24, linnea.jimenez@pmu.se

Lars Arrhenius, generalsekreterare Läkarmissionen, 076 677 03 99, lars.arrhenius@lakarmissionen.se

Anna Malmborg, kommunikatör Läkarmissionen, 073 183 54 49, anna.malmborg@lakarmissionen.se


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.