2016-04-18 10:13Pressmeddelande

Ett år sedan jordbävningskatastrofen: Nepal kämpar vidare

null

Det var många svenskar som ville hjälpa offren för jordbävningarna i Nepal förra året. Den hjälp som Läkarmissionen förmedlade gick framför allt till Sindhupalchowk-distriktet som var ett av de värst drabbade. I mars hälsade vi på i byn Haibung, som jämnades med marken i katastrofen.

– Alla våra hus var borta och vi sov under bar himmel. Det var obeskrivligt när de kom med mat, vattendunkar och presenningar, och vi äntligen fick något att äta. Vi sa till varandra att ”Gud har ändå inte glömt oss”, berättar 22-årige Sarad Tamang.

Den akuta krisen har övergått i en sorts vardag men vintern har varit svår. Familjerna har tagit plåtar från rasmassor och byggt sig små ”hyddor” ute på åkrarna. Byn ligger på 1 200 meters höjd och temperaturen kan krypa ner till 2-3 grader på nätterna. Det gör att filtarna i nödkiten vi delade ut var helt nödvändiga. Totalt fick 8 000 familjer hjälp tack vare svenska gåvor. Förutom filtar så fick de också vattenreningstabletter, rep, presenning och köksutrustning som till exempel kokkärl.

Vi hjälpte också till med vatten och sanitet och har reparerat vattenledningar, byggt enklare toaletter och tvättrum där familjer och skolelever kan sköta sin hygien.

– Jordbävningen har kastat oss tio år bakåt i utvecklingen. Det kommer ta flera år innan vi har råd att bygga nya hus, och dessutom vill vi då bygga hus som klarar en jordbävning och för det behöver vi goda råd, säger Gopal Tamang.

Byarna har också fått verktygslådor med både vanliga verktyg och jordbruksredskap som familjerna får turas om att använda. Och nu börjar det grönska.

– Veteskörden ser ut att bli god, säger Gopal.

Läkarmissionen har arbetat länge i Nepal och bland annat gett stöd till en sjuksköterskeskola i Kathmandu, ett leprasjukhus i Surkhet (med fortsatt stöd till patienterna för deras självförsörjning) och ett projekt för alfabetisering och självförsörjning i Humla- och Mugudistrikten. På sjuksköterskeskolan skadades alla byggnader i jordbävningen, några förstördes helt. Läkarmissionen har varit med och byggt upp bland annat sovsalar och toaletter, men mycket återstår. 

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2015 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell