2019-04-11 06:14Pressmeddelande

Efter Fredspristagare Dr Denis Mukeges vädjan om mer hjälp: Läkarmissionen utökar sitt stöd i DR Kongo

Läkarmissionen har ett långt engagemang i DR Kongo, främst på Panzisjukhuset där fredspristagare Dr Denis Mukwege behandlar kvinnor som fallit offer för det sexuella våldet. I samband med att Nobels fredspris delades ut riktades omvärldens uppmärksamhet mot DR Kongo och Dr Mukwege, men efter att jublet lagt sig svalnade engagemanget. Nu vädjar Mukwege om utökat stöd till DR Kongo och Läkarmissionen svarar.

Läkarmissionen byggde Panzisjukhuset i DR Kongo tillsammans med PMU och Sida, och är idag den största svenska finansiären av sjukhuset och Dr Denis Mukweges arbete. I Kongo ges även stöd till minoritetsgrupper i Beni och områden svårt drabbade av ebola. Nu väljer Läkarmissionen att även stötta Kyesherosjukhuset i Goma och deras arbete för våldtagna kvinnor.

– Vi fick ett nödrop från sjukhuset som saknade medel för att hjälpa de våldtagna kvinnorna och därför tvingades stoppa verksamheten från årsskiftet. Kvinnorna fortsätter att komma, men sjukhuset kan inte ge den vård som behövs eftersom de inte har pengar. Genom Läkarmissionens stöd kommer sjukhusets verksamhet kunna återupptas, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

Kyeshero står inför samma utmaningar som Panzi
Kyesherosjukhuset byggdes för cirka tio år sedan och är del av samma hälsovårdsstruktur som Panzisjukhuset. Kvinnorna i området är en del av samma verklighet. De möter det sexuella våldet, och sjukhuset har samma utmaningar och samma målgrupp som Panzisjukhuset.

– Situationen för kvinnorna i DR Kongo fortsätter att vara svår. Många vackra ord blev sagda när Dr Denis Mukwege tog emot Nobels Fredspris. Men utmärkelser och uppmärksamhet verkar inte leda till handling. Dr Mukwege berättar att antalet våldtäkter inte har minskat i DR Kongo utan läget är katastrofalt nog oförändrat, säger Lars Arrhenius.

Läkarmissionen fokuserar till stor del på kvinnor och mammor i sitt arbete och förutom vården av våldtagna kvinnor kommer stödet till sjukhuset också att gå till mödravård och säkra förlossningar.

– För oss är mammor alltid en prioriterad målgrupp. När mammorna får det bättre gynnas hela familjer. Att satsa på mammor är att satsa på framtiden, säger Lars Arrhenius.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.