2018-08-17 14:17Pressmeddelande

Ebola i Beni: Hör Läkarmissionens partner

null

Läkarmissionen har arbetat i Beni i DR Kongo i många år. Det är ett farligt område, märkt av krig och ständiga attacker från gerillagrupper. Det finns stora utmaningar, av fattigdom och konflikter. Nu har de dessutom drabbats av ett ebolautbrott.

- Ebola är inte luftburet, så det går att skydda sig. Men att få ut information om vad det är för sjukdom och hur den smittar är livsviktigt!

Det säger Néhémie Namushomboza som är projektledare för Läkarmissionens arbete för att hjälpa minoritetsbefolkningen i Beni i DR Kongo. Nu går han också in som projektledare för Läkarmissionens hygien- och informationsinsats i området.

- Det går så mycket rykten om ebola. Att det inte är ett virus utan har med onda andar att göra och det kan innebära att människor ignorerar vikten av hygien och andra viktiga sätt för att minska spridningsrisken.

Ebola är en extremt smittsam och dödlig sjukdom och det är extremt viktigt att få bukt med utbrottet snabbt. Läkarmissionen stöder en informationskampanj som beräknas nå 10 000 personer. Enklare anordningar för handtvätt på allmänna platser kommer också att sättas upp.

- Människor måste veta att man ska vara försiktig med att röra de som är sjuka. Om någon blöder näsblod ska man rapportera och se till att den personen får professionell hjälp och inte tänka att ”det är bara näsblod” och hjälpa till själv. Och hygien är avgörande!

När rykten går om denna fruktade sjukdom, kan också människor fly till nya områden vilket kan göra att smittan sprids. Eller kan man istället isolera sig vilket försvårar upptäckte av nya fall och att kunna spåra smittningsvägar. Så Néhémie betonar vikten av att saklig information om ebola når så många som möjligt.

- Vi har haft ebolautbrott förr och klarat det och jag är inte rädd för egen del. Men informationen är avgörande ifall inte detta ska utvecklas till en katastrof.

Kontakt: Néhémie Namushomboza +243 998 883 323 (fransktalande)

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. 

Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Insamlingsansvarig
Hanna Rosell