2013-01-24 08:48Pressmeddelande

Bli Skyddsängel på Läkarmissionen

null

På Läkarmissionen har vi hjälpt utsatta barn runt om i världen i över femtio år. Förr var det vanligt att de placerades på barnhem, där de fick bo och växa upp. Och utan den insatsen hade nog många av dem inte klarat sig.

Men vi har allt mer kommit till insikt om att det bästa för ett barn är att få växa upp i en ”vanlig” familj. Med ”vanlig” menar vi inte en familj med hög materiell standard eller att familjen ska bestå av ” mamma, pappa och barn”. Den kan faktiskt se ut på väldigt olika sätt, om barnet får uppleva kärlek och trygghet där.

Nu kan du bli Skyddsängel på Läkarmissionen och hjälpa fler barn att växa upp i en familj.

Läs mer här


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell