2017-02-24 13:15Pressmeddelande

​Barnen som flyr kriget i Östafrika behöver hjälp: Läkarmissionen startar katastrofinsamling för utsatta i Sydsudan

null

Under hösten 2016 gjorde Läkarmissionen tillsammans med International Aid Services (IAS) en första insats i det stora flyktinglägret Rhino Camp i norra Uganda, där krigsflyktingar från Sydsudan samlats. Nu har situationen förvärrats och därför startar Läkarmissionen en ny insamling för att bistå i katastrofarbetet på plats i flyktinglägren.

Varje dag flyr över 2000 människor från Sydsudan till norra Uganda, och 86 procent av dessa är kvinnor och barn under 18 år.* Nu är det är inte bara risken att dödas i krig som får människor att ge sig av. Bristen på mat och vatten har blivit katastrofal i vissa delar av Sydsudan och antalet som flyr förväntas därför öka. Marcus Holmgren som ansvarar för Läkarmissionens regionala resurscenter på plats i Kampala, Uganda berättar mer om allvaret i situationen på flyktinglägren.

– Bland dem som flytt finns barn som flytt utan sina föräldrar och de behöver extra stöd. En 16-årig pojke berättar om hur han flytt tillsammans med sina yngre syskon, och är orolig för hur han ska kunna ta hand om både syskonen och sig själv, säger Marcus Holmgren på Läkarmissionen.

I höstas gjorde Läkarmissionen, via partnerorganisation IAS på plats i Uganda, en första insats i det stora flyktinglägret Rhino Camp i norra Uganda. På grund av den fortsatt förvärrande situationen startar därför Läkarmissionen nu en katastrofinsamling. Insamlade medel går till de mest utsatta och ge tak över huvudet, latriner och hälsovård - med fokus på att hjälpa barnen. De som kommer utan föräldrar behöver t.ex. hjälp att kunna bygga upp enklare bostäder och gräva sin latrin.

– I skrivande stund gör vi en första insats samtidigt som vi tittar över vilken hjälp vi bäst kan bistå IAS med för att kunna hjälpa på plats i lägren, säger Eva Nordenstam von Delwig, informationsansvarig på Läkarmissionen.

*Enligt rapport från UNHCR: UGANDA: South Sudan Refugee Situation (Info-Graphic), Bi-Weekly Update: 06 Feb 2017

För att komma i kontakt med Läkarmissionen på plats i norra Uganda, vänligen kontakta:

Marcus Holmgren, Direktor regionalt resurscenter Kampala, Uganda (Östafrika)

+256 781 707 152, marcus.holmgren@lakarmissionen.se (Tillgänglig från lördag kväll)

För mer information kring katastrofarbetet, vänligen kontakta:

Eva Nordenstam von Delwig, informationsansvarig på Läkarmissionen

08-620 02 08, eva.nordenstam@lakarmissionen.se

Så kan du hjälpa flyktingarna från Sydsudan via Läkarmissionen

Plusgiro: 90 00 21-7, skriv Sydsudan.

Gå in på vår gåvoshop: https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/katastrofhjalp/

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2016 förmedlade vi mer än 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd.

Läs mer på lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell