2014-12-19 09:00Pressmeddelande

Årets viktigaste lagerrensning

null

Årets julkampanj från Läkarmissionens är igång. Med temat lagerrensning, som anspelar på de stora teknikjättarnas återkommande budskap, hoppas Läkarmissionen på att sälja slut samtliga produkter och därmed tillsammans med köparna göra världen bättre. Populära klappar i år är bland annat kycklingar som redan sålt slut.

Behovet av goda julklappar har knappast varit större efter ett år som av präglats av allvarliga händelser och människor i nöd. I Läkarmissionens gåvoshop kan både privatpersoner och företag köpa riktiga saker som verkligen behövs, årets julkampanj lyfter särskilt nio produkter men syftar till att tömma hela lagret innan julafton.

– Gemensamt för alla produkter är att de för en liten peng gör mycket gott för mottagaren. Med våra produkter kan man enkelt att förbättra situationen för andra som har det svårt och göra skillnad på riktigt, säger Dicran Sarafian, marknad- och försäljningsansvarig på Läkarmissionen.

Kampanjen startade i början av december och redan nu har kycklingpaketen sålt slut men än så länge finns det både andra produkter och behövande mottagare kvar. Tillsammans med svenska folket kan därmed Läkarmissionen göra skillnad för utsatta människor runt om i världen. I år hoppas organisationen på ökad försäljningen med 15 procent vilket betyder tomma lagerhyllor.

– Vi ser en ökad efterfråga på goda julklappar och trycket i vår e-shop är högre än i fjol men det är nu strax innan jul som det tar fart på allvar. För varje såld produkt kan vi tillsammans göra skillnad för utsatta människor som behöver vår hjälp, fortsätter Dicran Sarafian. 

Om Läkarmissionens julkampanjprodukter

Hygienkit mot ebola – 100 kronorFör att förhindra spridningen av ebolasmittan stödjer Läkarmissionen insatser i Liberia och Sierra Leone. Kostnad 100 kronor.

Mat till gatubarn i Rwanda – 50 kronorLäkarmissionen stöttar en inhemsk organisation som bildades av ett tjugotal kvinnor efter folkmorden i Rwanda. Organisationen hjälper föräldralösa barn med mat, utbildning och trygghet samt bidrar till en försoning i landet. Kostnad 50 kronor.

Det stora utbildningspaketet – 75 kronorAtt kunna läsa är oerhört viktigt, allmän skolgång och utbildning är en viktig förklaring till välstånd. För fattiga människor är bristen på detta orsaken till att de inte tar sig ur fattigdomen. Kostnad 75 kronor.

Fruktträd till skolgårdar, Mocambique – 50 kronorMed fruktträd blomstrar skolgårdarna, barnen får näring och överskottet säljs för att köpa skolmaterial och utrustning. Ett tillväxtprojekt som riktar sig mot skolor och engagerar både lärare och elever. Kostnad 50 kronor.

Fotboll för flickor, Mocambique – 130 kronorMånga flickor i Mocambique slutar skolan i förtid. För att få fler att inse konsekvenserna av detta och orka stå på sig bidrar Läkarmissionen till kurser som stärker flickornas självförtroende och motiverar dem att spela fotboll. Kostnad 130 kronor.

Borrhål, Uganda – 250 kronorTillgången till vatten är fortfarande mycket begränsad i många afrikanska byar. Läkarmissionen genomför tillsammans med en lokal aktör ett långsiktigt program för att förse fler byar med rent och friskt vatten. I aktiviteterna ingår dessutom att träna befolkningen i frågor som rör vatten och sanitet, samt att underhålla och ta hand om brunnarna. Kostnad 250 kronor.

Grispaket, Nicaragua – 200 kronorEtt grispaket ger familjer grund till en egen liten business. Genom att föda upp och sälja grisar får familjen pengar till skolavgifter, sjukvård och inkomstbringande aktiviteter. Projektet prioriterar ensamstående mammor och ger också erfarenhet och insikt om hur de själva kan påverka sin ekonomi. Kostnad: 200 kronor.

Kycklingpaket, El Salvador – 100 kronorI El Salvador lever många i fattigdom och ett kycklingpaket kan vara en väg för familjer att komma på fötter. I paketet ingår 25 kycklingar, foder och diverse verktyg. Familjerna får också genomgå en mindre utbildning i djurhållning och konsten att driva ett litet företag.Kostnad 100 kronor.

För mer information, vänligen kontakta;
Dicran Sarafian, marknad- och försäljningsansvarig Läkarmissionen
Telefon: 070-775 99 66
E-post: dicran.sarafian@lakarmissionen.se

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2013 förmedlade vi närmare 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på https://www.facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell