2015-06-29 12:45Pressmeddelande

ALMEDALEN: Kvinnligt entreprenörskap – en nyckel i kampen mot världsfattigdom

null

På torsdag klockan 10-11, bjuder Läkarmissionen och Hand in Hand in till samtal i Almedalen om hur kvinnligt entreprenörskap spelar en nyckelroll i bekämpningen av världsfattigdomen.

I dag, 2015 – när mänskligheten lyckats landa en rymdsond på en komet och självkörande bilar rullar på Kaliforniens gator – lever två miljarder av världens befolkning i fattigdom. Dessutom existerar fortfarande barnarbete i flera länder. Men det finns hopp.

Jobbskapande är en bevisad fungerande metod för att bryta fattigdomsmönster. Tillsammans med organisationen Han in Hand har vi på Läkarmissionen skapat en unik modell för effektiv och hållbar bekämpning av fattigdom, där kvinnligt entreprenörskap och alfabetiseringsarbete står i centrum.

Till exempel så är vårt arbete i Indien estimerat för att generera mat på bordet för fem personer för varje kvinna som startar eget företag. Antalet barnarbetare sjunker också i takt med att allt fler kvinnliga entreprenörer ges möjlighet att bedriva sin egen verksamhet.

I ett samtal mellan Hand in Hands generalsekreterare, Charlotte Bohman, och Läkarmissionens direktor, Johan Lilja, presenteras den framgångsrika modellen närmare. Varmt välkommen till SIDAs scen ”Sverige i Världen”, Donnersgatan 6 i Visby, torsdagen den 2 juli 2015 klockan 10-11.

Läs mer om vårt gemensamma projekt i Indien: http://xn--lkarmissionen-bfb.se/

Om Läkarmissionen
Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2013 förmedlade vi närmare 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på https://www.facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell