2018-03-07 15:09Pressmeddelande

8 mars – en dag för kvinnor att stötta kvinnor

null

Läkarmissionen har verkat mot könsstympning i över 20 år och är idag främst aktiva i västra Kenya där de gamla ritualerna fortfarande har starkt fäste. I distriktet Kuria i Kenya syns dock tydliga resultat av det långa arbetet. Andelen könsstympade har under åren gått från 95 procent till 75 procent.

– Siffran är fortfarande på tok för hög, men att arbetet går framåt är det ingen tvekan om. På plats görs ett hållbart och gediget opinionsarbete som skapar nya perspektiv och bryter med gamla traditioner, berättar Eva Nordenstam von Delwig, informationsansvarig på Läkarmissionen.

Könsstympning är förbjudet i Kenya. Men långt ute på landsbygden är fortfarande de allra flesta omskurna. Att stå emot en omskärelse kan betyda att man blir mobbad i skolan, blir en skam för sin familj, och utstött.


Andel stympningar förväntas öka 2018

I distriktet Kuria anser man att siffran sju är en otursföljd siffra och därmed könsstympade man inte flickor under 2017 i samma utsträckning. Dessvärre innebär det att det finns ännu fler flickor 2018 som riskerar att bli könsstympade, och än mer krafter utifrån kommer behövas för att hjälpa flickorna.

– För 200 kronor kan man hjälpa till i arbetet för att stoppa könsstympning och ge flickor ett tryggt alternativ under perioden när de riskerar att utsättas. Internationella kvinnodagen är en viktig dag för systerskapet, och vi hoppas att man ska se just bortom de nationella gränserna till tjejerna i andra delar av världen som behöver vår hjälp, säger Eva.

Könsstympning sker under några veckor på höstterminen

Förutom att påverka och arbeta för att förändra synen på könsstympning arbetar man med att skydda flickor under de veckor på året som könsstympningen pågår. De får komma till ett läger där de träffar andra flickor i samma situation. De får lyssna till starka förebilder som sagt nej till könsstympning, utbildat sig och visar att man inte behöver vara könsstympad för att träffa en man eller få barn.

– Att omskära flickor är en barbarisk sedvänja som bara ger enorm smärta och problem hela livet. Jag visste att det här vill jag jobba med för att förändra, säger Mary Kwamboka, som driver Läkarmissionens arbete mot könsstympning i västra Kenya.

En del av Marys arbete handlar om att förändra synen på könsstympning hos pastorer och andra inflytelserika män och kvinnor. En annan viktig del är att bjuda in flickor till lägret där de kan vara trygga under den period på året som könsstympningen pågår. Där får de lära sig om kroppen, grupptryck och integritet. Eftersom könsstympningen traditionellt innebär en stor fest, avslutas lägren med ett alternativ till "könsstympningsfesten". Flickorna som säger nej får diplom och blir firade för sitt mod.

Arbetet går framåt och andelen könsstympade i Kuria har gått från 95% till 75%. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Mary och hennes team arbetar hårt för att varje flicka ska slippa könsstympas.

Stöd Läkarmissionens arbete mot könsstympning genom att bidra i gåvoshoppen: https://www.lakarmissionen.se/gavoshop/stoppa-konsstympning-kenya/

Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. 

Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell