2019-11-20 15:33Pressmeddelande

30 år med FN:s barnkonvention – Läkarmissionen arbetar för att stärka barns rättigheter

Bild från nutritionsavdelningen på Panzisjukhuset i DR Kongo. Fotograf: Håkan Flank.Bild från nutritionsavdelningen på Panzisjukhuset i DR Kongo. Fotograf: Håkan Flank.

Idag fyller FN:s barnkonvention 30 år. Syftet med barnkonventionen är att barn ska behandlas med respekt och få komma till tals, något som kan vara mer eller mindre ovanligt beroende på var man bor i världen.

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs. Läkarmissionen uppmärksammar dagen och arbetar för att stärka barnens rätt i många länder, framförallt i Afrika.

– Även om många barn fått det bättre under dessa 30 år, så gäller det inte de mest utsatta, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen.

Stora framsteg har gjorts under de 30 år som gått. Barnadödligheten har minskat med 60 procent jämfört med för 30 år sedan. Färre barn under fem år dör eftersom fler barn idag vaccineras mot olika sjukdomar som mässling, polio och stelkramp. Fler barn har tillgång till vatten och färre barn lider av undernäring. En annan stor och viktig förändring är att fler barn idag går i skolan än för 30 år sedan.

– Men tyvärr finns det fortfarande länder som inte har haft denna positiva utveckling. Kongo är ett sådant exempel där Läkarmissionens insatser gör stor skillnad, säger Lars.

Av de 54 artiklar som barnkonventionen består av ses fyra som speciellt viktiga och vägledande. En av de artiklarna handlar om att barn har rätt till överlevnad. Det är centralt för ett av Läkarmissionens arbeten på Panzisjukhuset, där fredspristagaren Denis Mukwege är chefsläkare.

På nutritionsavdelningen får de undernärda barnen chans att äta upp sig. Mammorna får också undervisning i hur de kan laga näringsriktig mat med det som står till buds. Behandlingen av undernärda barn är livsviktig för de barn som får plats där.

– Barnets bästa står i centrum för barnkonventionen och det krävs att vi alla fortsätter att kämpa för att barns rättigheter ska bli verklighet för alla barn runtom i världen, säger Lars Arrhenius.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.