2016-11-15 14:44Nyheter

Vatten och självhjälp i Tchad

null

Ministerrådet Robert Keller på Sveriges ambassad i Nigeria säger till Ekot att "Det är ungefär ett par miljoner människor som är internflyktingar. Det är hungersnöd inom en stor grupp av dessa människor så den humanitära situationen är väldigt allvarlig." Därför har Sida beslutat att ge ytterligare 95 miljoner kronor i år för mattransporter, mediciner och tak över huvudet till de som fått fly undan Boko Haram.

Läkarmissionen har sedan flera år ett samarbete med International Aid Service (IAS) i bland annat Tchad med att borra brunnar för att långsiktigt förse människor med rent dricksvatten. Tillsammans med Strömmestiftelsen stödjer vi också självhjälpsgrupper där kvinnor får utbildning och hjälp att starta enklare verksamheter som kan ge inkomster till familjen. De kommande åren kommer IAS även att arbeta med att plantera träd för att minska ökenspridningen i området.

Du kan stödja vårt arbete genom att köpa gåvan Toaletter i Tchad i vår gåvoshop för 70 kr, eller genom att ge en engångsgåva.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell