2017-03-07 14:14Bloggpost

Internationella kvinnodagen: ​Starka förebilder driver förändringen

null

"Att omskära flickor är en barbarisk sedvänja som bara ger enorm smärta och problem hela livet. Jag visste att det här vill jag jobba för att förändra.” Så säger Mary Kwamboka, som driver Läkarmissionens arbete mot könsstympning i västra Kenya.

En del av Marys arbete handlar om att förändra synen på könsstympning hos pastorer och andra inflytelserika män och kvinnor. En annan viktig del är att bjuda in flickor till ett läger där de kan vara trygga under den period på året som könsstympningen pågår. Där får de lära sig om kroppen, grupptryck och integritet. Men de får också träffa andra flickor i samma situation, dansa och spela teater. Eftersom könsstympningen traditionellt innebär en stor fest, avslutas lägren med ett alternativ till "könsstympningsfesten". Flickorna som säger nej får diplom och blir firade för sitt mod.

Könsstympning är förbjudet i Kenya. Men långt ute på landsbygden är fortfarande de allra flesta omskurna. Och att stå emot kan betyda att man blir mobbad i skolan, en skam för sin familj, utstött. Det finns flickor som inte kan återvända hem efter lägret och då får de komma till ett skyddat boende där de är säkra. 

Arbetet går framåt och andelen könsstympade i Kuria har gått från 95% till 75%. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Mary och hennes team arbetar hårt för att varje flicka ska slippa könsstympas.


Om Läkarmissionen

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2017 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd. Läs mer på www.lakarmissionen.se eller följ oss på facebook.com/Lakarmissionen.


Kontaktpersoner

Hanna Rosell
Chef insamling och kommunikation
Hanna Rosell